?!DOCTYPE html> 永康永 江水U厂安头企?- 永康市超永机械设备有限公?/title> <meta name="Keywords" content=""> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="stylesheet" href="/template/NESTXY000019/css/bootstrap.min.css"/> <link rel="stylesheet" href="/template/NESTXY000019/css/style.css"/> <link rel="stylesheet" href="/template/NESTXY000019/css/aos.css"/> <script type="text/javascript" src="/template/NESTXY000019/js/jquery.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top visible-lg"> <div class="container"> <div class="pull-left">永康市超永机械设备有限公ؓ您免Ҏ?a href="http://www.tcacres.com">水U?/a>?a href="/supply/">水U设?/a>?a href="/news/">江水U设?/a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?/div> <div class="pull-right"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/32681/stat/"></script></div> </div> </div> <header id="header"> <nav class="navbar navbar-default navbar-static-top"> <div class="container"> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1" aria-expanded="false"> <span class="sr-only"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button> <div class="navbar-brand"> <img src="/uploads/logo/20180331020800.png" alt="永康市超永机械设备有限公? class="img-responsive"/> </div> </div> <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1" role="navigation"> <ul class="nav navbar-nav navbar-right"> <li><a rel="nofollow" href="/" class="active">|站首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻动?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about3.html">在线留言</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </nav> </header> <div class="n_banner"><img src="/template/NESTXY000019/images/banc.jpg" class="img-responsive"/></div> <div class="imain container" aos="fade-up"> <div class="ileft col-md-3 col-sm-3"> <div class="box"> <h3>新闻分类</h3> <ul class="sort"> <li><a href="/news/gsxw/" title="公司新闻">公司新闻</a></li> <li><a href="/news/hydt/" title="行业动?>行业动?/a></li> <li><a href="/news/wtzx/" title="技术知?>技术知?/a></li> </ul> </div> <div class="box"> <h3>最新新?/h3> <ul class="n_news"> <li><a href="/news/222.html" title="输送带边缘损的v因与防范措施">输送带边缘损的v因与?/a></li> <li><a href="/news/221.html" title="水U设备需要如何保养?">水U设备需要如何保养?</a></li> <li><a href="/news/220.html" title="装配水U是怎么辑ֈq状态的Q?>装配水U是怎么辑ֈq</a></li> <li><a href="/news/219.html" title="操作水U的修补Ҏ">操作水U的修补Ҏ</a></li> <li><a href="/news/218.html" title="包装水Uؓ何如此受重视Q?>包装水Uؓ何如此受重视</a></li> <li><a href="/news/217.html" title="皮带输送线的正操作方?>皮带输送线的正操作方?/a></li> </ul> </div> <div class="box hidden-sm hidden-xs"> <h3>联系我们</h3> <div class="n_contact"> <p class="bt">永康市超永机械设备有限公?/p> <p>电话Q?3757979186</p> <p>手机Q?579-87232816</p> <p>|址Qwww.tcacres.com</p> <p>地址Q浙江省永康市荆山夏工业?/p> </div> </div> </div> <div class="iright col-md-9 col-sm-9"> <div class="crumb hidden-xs">您当前的位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/news/wtzx/">技术知?/a> > 详细内容</div> <div class="content"> <div class="pro_detail"> <h1>永康永 江水U厂安头企?/h1> <div class="clearfix"></div> <p class="n_para text-center">来源Q?a href='http://www.tcacres.com/news/7.html'>http://www.tcacres.com/news/7.html</a>  <span>发布旉Q?018-03-30</span></p> <div class="p_detail"> <p><p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">看了我们公司的品让我感受到了流水线的多样化与自由化Q所谓多样化是公司产品品种J多Q而自由化则是可以l客h供他们所需要的自由式品。当Ӟq也不了我们公司的设计团队与整个公司的合作_。这U凝聚力是无坚不摧的。?8q的金融风暴Q也未拖垮公司。虽焉时我q没来,但看了公司的业Wq是可以惌的。这也说明了公司实力的雄厚与背后客户的众多,无Ş中也表露Z公司售后服务的周到、信誉度高和h合理{因素。也许这是它能在市场纵横数十蝲的原因吧Q?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">说到水U,在现代社会已是无Z知无Z晓的讑֤了,在各企业也都被广泛用。不是大公司还是小企业Q几乎都能看到流水线的存在。可惌知Q现代各企业Ҏ水线的依赖性有多高。ؓ什么流水线q么受依赖呢Q说实话Q没来公怹前,我还真不太了解。自q公司后Q我才发现流水线q真有它独特的一面。它不仅可以帮助企业提高生效率Q还可以U束员工的自率能力,那种无Ş的管控与强制性的团队工作能力堪称一。既然存在着q么多的优点Q不被受依赖也是不可能的。所以各企业Z提升效率Q都引进?a href="/lsxsb/" target="_blank">水U设?/a>。同Ӟ不难惌那设备的q泛性有多大了?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">当然QQ何物品都有它的利有弊Q而流水线也不例外。它的弊端就是管理稍有不当就会生负面媄响。因为流水线上的员工都很辛苦Q管理上再给他们施加压力的话Q员工的反驳力与亢奋力就会增强,从而导致员工的职率高和流动性大。大安知道Q只要一说到C。众员工都会毛骨悚然Q因Z们的理风格与疯狂的生力以让人吃不消。在他们眼里Q只有量与质量。其他事情对他们来是说只是无E之谈。这也让我想C不久前富士康事g。个为,事g的原因还是他们的理Z问题。流水线上的员工着压力Q拼Lzȝq着Q还拿着q远不D点工资的工资。而管理层会考虑他们的痛苦与心酸吗?不会。因Z们只会考虑他们的量与利润?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">所以,水U的理q得要有l验、有能力的h来管理,不然Q稍有不慎就会生排斥效应。说到这一点,我个是偏向欧企业。因Z们的人性化理方式与跟水U员工的沟通做的都很好。譬如:他们每季度都会有员工交流大会与各l理甚至ȝ理的坐谈会等。当Ӟ在会上你可以提出M问题让他们当面解{。我惌U管理方式是毫无疑问的。因为只有这P才能让流水线上的产能辑ֈ及至Q才能发挥出员工的潜力;才能自管自率。所以,以h性化理才是各企业好的管理方式。而做到工作着Q快乐着才是水U上的每位员工的渴望?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p></p> </div> <div class="tag">相关标签Q?/div> <p><div>上一?<a href="8.html">永机械讑֤有限公司 专业刉流水线</a></div> <div>下一?<a href="6.html">水U设备厂家教您包装流水线保养Ҏ</a></div> </p> <div class="related_list"> <h4>相关新闻</h4> <ul class="related_news"> <li> <a href="/news/222.html" title="输送带边缘损的v因与防范措施" rel="nofollow">输送带边缘损的v因与防范措施</a><span>2021-07-29</span> </li> <li> <a href="/news/221.html" title="水U设备需要如何保养?" rel="nofollow">水U设备需要如何保养?</a><span>2021-07-23</span> </li> <li> <a href="/news/220.html" title="装配水U是怎么辑ֈq状态的Q? rel="nofollow">装配水U是怎么辑ֈq状态的Q?/a><span>2021-07-19</span> </li> <li> <a href="/news/219.html" title="操作水U的修补Ҏ" rel="nofollow">操作水U的修补Ҏ</a><span>2021-07-14</span> </li> </ul> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="related_list"> <h4>相关产品</h4> <ul class="related_pro row"> <li class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 text-center"> <a href="/supply/24.html" title="90度{弯机" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32681/201803301346055263268167187.jpg?path=www.tcacres.com/uploads/cp/201803301346055263268167187.jpg" alt="90度{弯机" class="img-responsive"/></a> <span><a href="/supply/24.html" rel="nofollow">90度{弯机</a></span> </li> <li class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 text-center"> <a href="/supply/6.html" title="永楼层装RU? rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32681/201803301244515813268177382.jpg?path=www.tcacres.com/uploads/cp/201803301244515813268177382.jpg" alt="永楼层装RU? class="img-responsive"/></a> <span><a href="/supply/6.html" rel="nofollow">永楼层装RU?/a></span> </li> <li class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 text-center"> <a href="/supply/5.html" title="楼层装RU? rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32681/201803301242370823268158954.jpg?path=www.tcacres.com/uploads/cp/201803301242370823268158954.jpg" alt="楼层装RU? class="img-responsive"/></a> <span><a href="/supply/5.html" rel="nofollow">楼层装RU?/a></span> </li> <li class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 text-center"> <a href="/supply/3.html" title="Ud装RU? rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32681/201803300826467043268173255.jpg?path=www.tcacres.com/uploads/cp/201803300826467043268173255.jpg" alt="Ud装RU? class="img-responsive"/></a> <span><a href="/supply/3.html" rel="nofollow">Ud装RU?/a></span> </li> </ul> </div> </div> <div class="clearfix"></div> </div> </div> </div> <footer class="footer"> <div class="container"> <div class="row foot_in"> <div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-12"> <h4>联系我们</h4> <ul class="foot_type"> <li><i class="glyphicon glyphicon-map-marker lar"></i>地址Q浙江省永康市荆山夏工业?/li> <li><i class="glyphicon glyphicon-earphone lar"></i>电话Q?3757979186</li> <li><i class="glyphicon glyphicon-record lar"></i>手机Q?579-87232816</li> <li><i class="glyphicon glyphicon-globe lar"></i>|址Qwww.tcacres.com</li> </ul> </div> <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12"> <ul class="footnav"> <a href="/" title="" rel="nofollow">|站首页</a> | <a href="/about/" title="" rel="nofollow">公司?/a> | <a href="/news/" title="" rel="nofollow">新闻中心</a> | <a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心</a> | <a href="/contact/" title="" rel="nofollow">联系我们</a> | <a href="/sitemap.xml">XML</a> | <a href="/sitemap.html">|站地图</a> </ul> <div class="copyright"> <p>Copyright©www.tcacres.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>)永康市超永机械设备有限公?nbsp;  备案P<a target="_blank" rel="nofollow">ICP?8014401?1</a></p> <p>江水U厂家哪家好Q供应订做多钱Q流水线讑֤厂家哪家专业Q永康市永机械讑֤有限公司专业以批发h格大量现货提供流水线、流水线讑֤、生产流水线、流水线讑֤厂家{品质优良的产品及报PƢ迎来电生定制Q?/p> <p>热门城市推广Q?<a href="/jinhua.html" title="金华" target="_blank" >金华</a> <a href="/hangzhou.html" title="杭州" target="_blank" >杭州</a> <a href="/wenzhou.html" title="温州" target="_blank" >温州</a> <a href="/ningbo.html" title="宁L" target="_blank" >宁L</a></p> <p> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-12-30/"></script> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1273755300'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1273755300%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> <a target="_blank"><img src="/template/NESTXY000019/images/rr.jpg"></a> Powered by<a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a> </p> </div> </div> </div> </div> </footer> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a href=" tel:0579-87232816"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨?/span> </a> </li> <li> <a href="/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品目</span> </a> </li> <li> <a href="/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>q回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <script type="text/javascript" src="/template/NESTXY000019/js/bootstrap.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NESTXY000019/js/aos.js"></script> <script> AOS.init({ easing: 'ease-out-back', duration: 1000 }); </script> <script> $(function(){ $(".nav li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(".nav li a").removeClass('active'); $(this).addClass('active'); return false; } }); }) </script> <script type="text/javascript" src="/im/js/imchat_m.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS_m.js"></script> <a href="http://www.tcacres.com/">无遮挡动漫黄漫在线观看,调教改造成永久高潮,揉捏花蒂喷水NP,调教穿裙子不准穿内裤上班</a> <table id="table1" height="15" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="90%" border="0" style="font-size: 12px; cursor: default; color: buttontext"> <caption><font color="#5AFF63"><marquee onmouseover="this.scrollAmount=0" onmouseout="this.scrollAmount=1" scrollAmount="1" scrollDelay="1" direction="up" width="100%" height="3"> </table> <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>